"; } // form + tabel echo ""; echo ""; // naam echo ""; echo ""; // space echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // adres echo ""; echo ""; // space echo ""; // Telefoon nummer echo ""; echo ""; // space echo ""; // GSM nummer echo ""; echo ""; // space echo ""; // Scoutscarriere echo ""; echo ""; // space echo ""; // Contacten echo ""; echo ""; // space echo ""; // button echo ""; echo ""; // sluit form + tabel echo ""; echo "
Naam en Voornaam*:
 
E-mail adres*:
 
Adres*:
 
Telefoon nummer* (gsm nummer als u geen vaste telefoon hebt):
 
GSM nummer:
 
Scoutscarrière* (Wanneer begonnen in leiding, wanneer gestopt, welke takken geleid,...):
 
Andere mensen die u nog kent uit u scoutscarrière waarmee wij contact kunnen opnemen:
 
 
"; } // versturen naar else { // set datum $datum = date("d.m.Y H:i"); // set ip $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $inhoud_mail = "===================================================\n"; $inhoud_mail .= "Ingevulde contact formulier\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; $inhoud_mail .= $_SERVER['SCRIPT_URI'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Naam en Voornaam: " . $_POST['naam'] . "\n"; $inhoud_mail .= "E-mail adres: " . $_POST['mail'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Adres:\n"; $inhoud_mail .= $_POST['adres'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Telefoon nummer:\n"; $inhoud_mail .= $_POST['telnr'] . "\n"; $inhoud_mail .= "GSM nummer:\n"; $inhoud_mail .= $_POST['gsmnr'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Scoutscarrière:\n"; $inhoud_mail .= $_POST['msggs'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Contacten:\n"; $inhoud_mail .= $_POST['contacten'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Verstuurd op " . $datum . " via het ip " . $ip . "\n\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; // -------------------- // spambot protectie // ------ // van de tutorial: http://www.phphulp.nl/php/tutorials/10/340/ // ------ $headers = "From: " . $_POST['naam'] . " <" . $van . ">"; $headers = stripslashes($headers); $headers = str_replace("\n", "", $headers); // Verwijder \n $headers = str_replace("\r", "", $headers); // Verwijder \r $headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers)); // Slashes van quotes mail($mail_ontv, $onderwerp, $inhoud_mail, $headers); echo "

Je e-mail is verstuurd

"; echo "

Bedankt voor het versturen van een e-mail. Je zult snel een antwoord "; echo "krijgen indien dit nodig is.

"; echo "

Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden binnen scouts beringen centrum "; echo "en worden niet doorgegeven aan derden

"; } ?>